שאלות ותשובות

אלו עלויות כרוכות בניהול תיק השקעות?

דמי ניהול - משולמים עבור הניהול המקצועי הניתן ללקוח. גובה דמי הניהול מסוכמים מראש ומשתנים בהתאם לאפיון סוג תיק ההשקעות ולגודלו. החיוב בפועל מתבצע על ידי הבנק בסוף כל חודש.

עמלות קניה ומכירה - משולמות לבנק שבו מתנהל חשבון הלקוח בזמן התרחשות פעולה בחשבון.

במקרים מסוימים מקבל מנהל התיקים מהבנק חלק מהסכומים הללו. גובה העמלות נקבע גם הוא במעמד החתימה על הסכם הניהול, לרוב עמלות אלו יהיו נמוכות מהעמלה הקיימת נכון להיום בבנק.

 

האם כל אחד יכול לעסוק בניהול תיקי השקעות?

החוק מאפשר זאת רק למי שקיבל מהרשות לניירות ערך רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות.

החוק דורש הון עצמי וביטוח של החברה את בעלי הרישיון העובדים בה. בעל רישיון נדרש לעמוד בבחינות הכוללות שורה ארוכה של נושאים הקשורים לתחום ניירות הערך.

חברת LK עומדת בכל דרישות החוק.

 

האם יש הטבות בעלויות החשבון בבנק ללקוחות החברה?

לחברת LK הסכמים עם הבנקים השונים המקנים ללקוחותינו הטבות במגוון נושאים: דמי משמרת, עמלות קניה ומכירה, המרת מט"ח, ריבית על יתרת זכות בחשבון ועוד.

 

כיצד ניתן לקבל מידע לגבי תיק ההשקעות?

ניתן לעקוב אחר תיק ההשקעות במספר אופנים:

דיווחים מהבנק - החשבון מנוהל על שם הלקוח בבנק ובסניף בהם הוא בחר וככזה ניתנים דוחות שוטפים מהבנק כמו ביתר חשבונות הלקוח. ניתן להתעדכן בנעשה בחשבון באמצעות כרטיס מגנטי וכן דרך גלישה ישירה באתר האינטרנט של הבנק.

דיווחים מ-LK - החברה שולחת עבור לקוחותיה באופן שוטף, בסוף כל רבעון, דוח מפורט על הרכב תיק ההשקעות, חשבונו הכספי ועל חיוב בגין דמי ניהול ועמלות. בנוסף, מקבלים לקוחות החברה עדכונים לעיתים תכופות יותר הן באמצעות דוחות חודשיים והן באמצעות שיחות טלפוניות. כמו כן ניתן להיפגש עם מנהל התיקים בתיאום מראש.

 

כיצד נקבעת מדיניות ההשקעות בחשבון המנוהל?

חברת LK מתאימה את מסלולי ההשקעה לצרכים ולהנחיות הלקוח, כפי שמצוין בהסכם הניהול. בחירת אפיק ההשקעה האופטימלי מתבצע על סמך המידע שנמסר למנהל התיקים על ידי הלקוח בנוגע למטרתההשקעה, טווח זמן ההשקעה, רמת הסיכון אליה המשקיע מוכן להיחשף, שיקולי מס וכדומה.

 

מהו מהוות ייפוי הכוח הניתן למנהל תיקים?

ייפוי כוח הניתן למנהל התיקים נותן לו הרשאה לפעולות קניה ומכירה בלבד וזאת בחשבון הלקוח. הלקוח חותם על טופס ייפוי הכוח שהינו מסמך של הבנק, הניתן לביטול באופן מיידי על ידי הלקוח.

 

האם יכול הלקוח לשנות מדיניות השקעות וכיצד?

מדיניות ההשקעות נקבעת עם הלקוח במעמד פתיחת התיק. אך ניתנת לשינוי בכל יום.השינוי נעשה בתאום טלפוני והוספת הוראה בכתב.

 

למה שלא אנהל הכסף בקרנות נאמנות?

קרן נאמנות היא המוצר המתאים ללקוחות רבים במיוחד לאלו אשר משקיעים בסכומים נמוכים. ללקוחות בעלי תיק השקעות מעל רף מסוים עדיף לנהל את כספם באמצעות מנהל תיקים. בצורה זאת יש שקיפות גדולה יותר של תיק ההשקעות ועלויות הניהול נמוכות יותר.

 

© L.K. INVESTMENT LTD.